Reklama - supergolab.pl

KOMUNIKAT


Dodano 25 marca 2019 o godz. 14:52

Zebranie zarządu Oddziału w dniu 06.04.2019 r.( sobota ) godz.15:00 na punkcie wkładań sekcji Łazy


INFORMACJA


Dodano 2 marca 2019 o godz. 12:31

Spisy gołębi dorosłych sekcje zbierają do (31.03.2019) tj.Niedziela, hodowcy mają dostarczać spis wraz z zaświadczeniami o szczepieniu.Przypominamy o przyjmowaniu spisów zgodnie z regulaminem PZHGP.


KOMUNIKAT


Dodano 14 lutego 2019 o godz. 09:56

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Delegatów Oddziału 0134 Jura Łazy

 

1.   Przywitanie przybyłych delegatów,

2.   Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,

3.   Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów,       stwierdzenie ważności zebrania ).

5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),

6.   Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2018.

7.   Dyskusja nad sprawozdaniami,

8.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,

9.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

10. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2018, głosowanie nad absolutorium,

11. Przystąpienie do części wyborczej nowych władz Oddziału  na kadencję 2019 - 2022,

      - Prezesa Oddziału,

      - Zarządu Oddziału ( 6 - 8 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ( 5 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej( 5 osób ),

      - Delegatów na OWZD (6 delegatow),

12. Wybór 3 osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia kandydatów i przygotowania listy wyborczych ),

13. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Prezesa Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowania, po ogłoszeniu wyników komisja rozwiązuje się automatycznie 

14. Wybór 5 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do pozostałych władz Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).

15. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału  na rok 2019, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,

16. Przedstawienie przez Komisje Wniosków, treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,

 

17. Zakończenie zebrania.

 


INFORMACJA


Dodano 20 stycznia 2019 o godz. 12:02

Zebranie sprawozdawczo wyborcze oddziału Jura-Łazy odbędzie się 23.02.2019 (sobota) godz.16:00 w Domu Kultury w Łazach obecność delegatów obowiązkowa.


Życzenia świąteczne.


Dodano 22 grudnia 2018 o godz. 14:23

Przy tej pięknej sposobności i my życzymy wam radości aby wszystkim się darzyło z roku na rok lepiej było.Życzenia radosnych świąt Bożego Narodzenia,odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku życzy                                   Zarząd Oddziału.


KOMUNIKAT


Dodano 24 września 2018 o godz. 19:10

Zarząd Oddziału Jura-Łazy serdecznie zaprasza Hodowców naszego Oddziału na spotkanie kończące sezon lotowy 2018,dekorację Mistrzów w dniu 27.10.2018.godz 17;00 restauracja Pod Dębem .Chętnych należy zgłaszać u Prezesów sekcji koszt 10 zł od Hodowcy.

Ostatnio dodane listy konkursoweTrzciel


16 września 2012

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2012-11-25 16:49

Kościan


9 września 2012

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2012-09-17 14:12

Gostyń


2 września 2012

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2012-09-17 14:05
Ostrów Wielkopolski

26 sierpnia 2012

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2012-09-17 14:04